Ελλιπής χρήση data και αδιαφανές planning, οι βασικές αιτίες

Επιδεινώνεται η άποψη των επαγγελματιών marketing και media για τα media agencies την τελευταία διετία.

Έρευνα του media consultancy ID Comms, με τη συμμετοχή 177 στελεχών marketing, media και procurement, με άθροισμα δαπάνης ύψους 20 δισ. δολαρίων, έδειξε ότι οι πελάτες βαθμολογούν τις υπηρεσίες των media agencies ως «κατώτερες των προσδοκιών», σε όλες τις βασικές τους λειτουργίες. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο προβληματισμού για τις πρακτικές των media agencies, ιδιαίτερα στο επίπεδο της διαφάνειας, οι οποίοι έχουν οδηγήσει εταιρείες όπως οι Vodafone και Walmart να προχωρήσουν σε in-housing τμημάτων της διαδικασίας media planning και buying.

Συνολικά, τα agencies συγκέντρωσαν βαθμολογίες κάτω του μέσου όρου σε κεντρικές τους λειτουργίες, όπως ο εντοπισμός data-driven insights και η παροχή αντικειμενικών και ουδέτερων συμβουλών planning.Το χαμηλότερο σκορ καταγράφηκε στον δείκτη του integration, ενώ ελάχιστα υψηλότερη βαθμολογία πέτυχαν στο planning. Οι καλύτερες επιδόσεις σύμφωνα με τα στελέχη του client-side επιτυγχάνονται στο επίπεδο του thought leadership, αν και πάλι οι επιδόσεις είναι κατώτερες των προσδοκιών. Οι επαγγελματίες σε εταιρείες media ήταν εκείνοι που απέδωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες, ενώ συνολικά τα σκορ είναι κατά τι χαμηλότερα από αυτά αντίστοιχης έρευνας του 2017.
(Πηγή: The Drum)