Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad για το 2ο τρίμηνο 2014

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας Workmonitor της Randstad για το 2ο τρίμηνο του 2014, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η έρευνα κατέγραψε για την Ελλάδα περαιτέρω μείωση 1% στον φόβο απώλειας της θέσης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη των εργαζομένων για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες αυξήθηκε κατά 2%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2014.

Επίσης, η προσδοκία για απασχόληση μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σε μια διαφορετική θέση από αυτή που έχουν σήμερα αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας στο 47%, η Εργασιακή Ικανοποίηση στην Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας συνολικά στο 59%, και το 79% βλέπει την αυξανόμενη επίδραση της τεχνολογίας ως μια ευκαιρία στη δουλειά του. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, το 13% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι θα βρεθεί χωρίς δουλειά λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, ενώ το 75% πιστεύει ότι οι βελτιώσεις στην τεχνολογία θα επηρεάσουν τη θέση του κατά τα προσεχή έτη.