Σύμφωνα με την έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» της Icap GROUP
Η Icap Group παρουσιάζει την ετήσια δίγλωσση έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς», με τα συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα του Ελληνικού Εταιρικού Τομέα για τους 12 κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 16.168 επιχειρήσεων για τη διετία 2014-2015.

Η δίγλωσση αυτή οικονομοτεχνική Μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πίνακες με τις 300 κορυφαίες εταιρείες του Εταιρικού Τομέα βάσει Κύκλου Εργασιών, τις 20 κορυφαίες εταιρείες βάσει Κερδών ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα, ενοποιημένους συγκεντρωτικούς ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, χρηματοοικονομικούς δείκτες ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα, καθώς και τα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών 15.771 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015/14 και διαμορφώθηκε σε 128 δισ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού).

Την εντονότερη υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%). Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις το τελευταίο έτος, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).