Ανησυχίες ΙΕΛΚΑ με αφορμή τα νέα μέτρα από τις 18 Ιανουαρίου

Τις ανησυχίες του σχετικά με τις δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού στα καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων, λόγω των νέων περιορισμών στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων στα καταστήματα με το άνοιγμα του λιανεμπορίου, εκφράζει το ΙΕΛΚΑ. Αναφέρει ότι περιορίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού κατά 60%, καθώς από 858 άτομα που εξυπηρετούνται την ημέρα ανά κατάστημα super market, με τα νέα μέτρα θα μειωθούν σε 479.

Επισημαίνει, επίσης, ότι αυτός ο αριθμός δεν επαρκεί για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνωστισμός εκτός των καταστημάτων στις ουρές, αύξηση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης και εμφάνιση ανησυχίας, θυμού, αν όχι και πανικού, στο αγοραστικό κοινό. Συνιστά δε λανθασμένο επικοινωνιακό μήνυμα προς τον καταναλωτή τόσο σε σχέση με την πορεία της πανδημίας, όσο και σε σχέση με την ασφάλεια των αγορών του.