Προγράμματα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ έλαβαν πράσινο φως για υλοποίηση εντός του έτους

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΪΟΥ

 Εποπτεύων φορέας  Φορέας  Συνολικό ποσό έγκρισης σε ευρώ
 Υπουργείο Εσωτερικών  ΝΑ Ευρυτανίας  340.000
 Υπουργείο Εσωτερικών  Νομαρχία Αθηνών  45.000
 Υπουργείο Εσωτερικών  ΝΑ Μεσσηνίας  700.000
 Υπουργείο Εσωτερικών  Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Αττικής  170.000
 Υπουργείο Εσωτερικών  Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Μεσσηνίας  42.000
 Σύνολο    1.297.000