Για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, εντάσσονται ειδικές προγραμματισμένες συνέργειες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη καθοδήγηση για την ανάπτυξη και επιτυχία νεοφυών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η συνεργασία προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα μπορεί να προτείνει στην ένταξη του προγράμματος Microsoft BizSpark ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει στον ετήσιο διαγωνισμό «Καινοτομίας και Τεχνολογίας» του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί επίσης να προτείνει να φιλοξενηθούν στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, έως και δύο ομάδες ανά έτος μεταξύ των νικητών του διαγωνισμού. Αντιστοίχως, η Microsoft μπορεί να εισηγείται την ένταξη των νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο NBG Business Seeds, καθώς επίσης και την ένταξη δύο start-ups που προκρίθηκαν στο διαγωνισμό Imagine Cup, στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού «Καινοτομίας και Τεχνολογίας».