Με την ονομασία www.YgeiasFriends.gr

Μέσω του microsite, οι χρήστες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στους Facebook φίλους τους και να αναδείξουν αυτούς που δίνουν ιδιαίτερη γεύση στην καθημερινότητά τους, αναφέροντας και τους λόγους με τους οποίους το επιτυγχάνουν. Επιπρόσθετα οι χρήστες μπορούσαν να δουν σε gallery και άλλους ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας και φτιάχνουν τη μέρα των δικών τους φίλων. Η ενέργεια υποστηρίχθηκε από διαφήμιση μέσω Facebook και Google Display Network, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 8.500 συμμετοχές και 55.000 επισκέψεις.