Οι Nvidia και WPP αναπτύσσουν από κοινού μια μηχανή περιεχομένου που αξιοποιεί την πλατφόρμα ανάπτυξης περιεχομένου 3D της Nvidia, «Omniverse», και την τεχνητή νοημοσύνη. Η μηχανή έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στις δημιουργικές ομάδες των ad agencies της εταιρείας να παράγουν εμπορικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά και σε κλίμακα για τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, η νέα μηχανή θα είναι σύντομα διαθέσιμη αποκλειστικά σε πελάτες της WPP σε όλον τον κόσμο. Θα συνδέσει ένα οικοσύστημα εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Adobe και την Getty Images, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές της WPP να συνδυάζουν τη δημιουργία τρισδιάστατου περιεχομένου με το generative ΑΙ.

Αυτή η προσέγγιση, υποστηρίζουν οι εταιρείες, θα επιτρέψει στους πελάτες να προσεγγίσουν τους καταναλωτές με νέους και εξαιρετικά εξατομικευμένους τρόπους, διατηρώντας, παράλληλα, την ποιότητα, την ακρίβεια και την πιστότητα της ταυτότητας, των προϊόντων και των λογότυπων της εταιρείας τους.

(Πηγή: MediaPost)