Ο όμιλος τονίζει ότι συνεχίζει προσανατολισμένος στον πελάτη

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα οποία κατέγραψε έσοδα 1.004 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά μόλις 0,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) ομίλου κατά 0,9% και μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,1%, σημειώνοντας ότι εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς αυξημένα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας. Από τις αρχές του επόμενου έτους, όλο το frontline θα εξυπηρετεί τον πελάτη από τρεις ανεξάρτητες 100% θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ. Στόχος μας είναι να μετασχηματιστούμε σε ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο οργανισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική μας θέση, το οικονομικό προφίλ και τις προοπτικές μας.

Παρότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις, ο όμιλος ΟΤΕ μπορεί και θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες, την κοινωνία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται». Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Τέλος, ενώ η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του ομίλου, ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πιο ήπιος το 4ο τρίμηνο του έτους και μετά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκθεσης στον τουρισμό τους χειμερινούς μήνες. Η επανεισαγωγή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας και την εφοδιαστική αλυσίδα, αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά και πιο στοχευμένα.