Η DDB ΑΕ διεκδικεί το έργο των 480.000 ευρώ

Η διαδικασία, στην οποία η προθεσμία κατάθεσης έληξε στις 26 Μαρτίου, αφορά στην ανάθεση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος διεκδικεί το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ, προϋπολογισμού 480.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ.