Από την attp

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά σε «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ για την ψηφιακή σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.