Στην προηγούμενη ιστορία μιλήσαμε για τη σημαντικότητα των συσχετίσεων (associations) στη διατήρηση της πραγματικότητας από τον εγκέφαλό μας.

Με άλλα λόγια, όσο περισσότερες και πιο ισχυρές είναι οι συσχετίσεις μιας νέας πληροφορίας με υπάρχουσες, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να συγκρατήσει την πληροφορία αυτή ο εγκέφαλός μας. Αυτό όμως που δεν είπαμε είναι πως οι συσχετίσεις δεν επηρεάζουν απλά τη διατήρηση των πληροφοριών, αλλά και τη διαμόρφωσή τους, συμβάλλοντας έτσι στη αίσθηση που έχουμε για την πραγματικότητα. Κάθε φορά που ανατρέχουμε στις αναμνήσεις μας προσπαθώντας να ανακαλέσουμε μια πληροφορία, αλλάζουμε τη βιοχημεία του εγκεφάλου μας δημιουργώντας νέες συσχετίσεις που μπορεί να μην έχουν σχέση με την αρχική ανάμνηση, αλλά με τη διαδικασία ανάκλησης.

Ας πούμε μια ιστορία για να δούμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός στην πράξη. Σε μια έρευνα, ζητήθηκε από δύο ομάδες να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν 5 διαφορετικές γεύσεις μαρμελάδας. Στην πρώτη ομάδα δεν δόθηκαν οδηγίες, ενώ από τη δεύτερη ζητήθηκε να έχουν κατά νου τους λόγους οι οποίοι θα καθορίσουν την βαθμολογία τους. Έπειτα οι ερευνητές σύγκριναν τις βαθμολογίες τους με βαθμολογίες ειδικών, οι οποίες ήταν δημοσιευμένες στο Consumer Reports. Διαπίστωσαν ότι οι βαθμολογίες όσων δεν έλαβαν οδηγίες ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτές των ειδικών, σε σχέση με αυτούς που έλαβαν.

Παρόλο που αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το να σκέφτεσαι τους λόγους δυσχεραίνει τη βαθμολογία, δείχνει ότι με το να σκέφτεσαι τους λόγους επηρεάζεις τις αποφάσεις σου. Παράλληλα αποδεικνύει ότι συχνά, δεν σκεφτόμαστε πρώτα κι έπειτα αποφασίζουμε. Αυτό εξηγεί γιατί τις περισσότερες φορές οι προϊοντικές έρευνες αδυνατούν να δώσουν αποτελέσματα που να επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα. Τα αυστηρά πλαίσια που θέτουν συνήθως τέτοιες διαδικασίες, επηρεάζουν τόσο την αξιολόγηση, που καταλήγει να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Τα παραπάνω έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην έρευνα αγοράς γενικότερα. Με την ανάπτυξη των DIY εφαρμογών για έρευνα (πχ. Survey Monkey, Google Surveys, κτλ.) πολλοί πίστεψαν ότι η έρευνα είναι κάτι που μπορεί να γίνει από όλους. Δεν συνειδητοποιούμε όμως ότι αυτά είναι απλά εργαλεία. Το να κρατήσεις ένα γαλλικό κλειδί δεν σε κάνει αυτόματα υδραυλικό. Φυσικά και μπορείς να συντάξεις 2-3 ερωτήσεις και εννοείται πως θα λάβεις απαντήσεις, όπως μπορείς εύκολα να σφίξεις μια βίδα στο μπάνιο. Συχνά όμως είναι καλύτερα να εμπιστευτείς έναν υδραυλικό.