Η διεξαγωγή του ψηφιακού exit poll στηρίχθηκε σε ειδικά σχεδιασμένη μεθοδολογία από την Metron Analysis. Η Wind σε όλη αυτή τη διαδικασία προσέφερε το νέο αναβαθμισμένο 3G δίκτυο της, ώστε συσκευές tablet να μετατρέπονται σε ψηφιακές κάλπες με αποτέλεσμα τα δεδομένα να συγκεντρώνονται, να μεταδίδονται και να επεξεργάζονται πιο γρήγορα από τους ερευνητές. Παράλληλα, το δείγμα του εκλογικού σώματος που συμμετείχε, ανταποκρίθηκε στο ψηφιακό exit poll με τη χρήση tablet, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα του Έλληνα.