Με γνώμονα την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, η Metro σχεδίασε και υλοποίησε, για τρίτη συνεχόμενη εκπαιδευτική ακαδημαϊκή χρονιά, την Ακαδημία Στελεχών Metro, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού επιπέδου των στελεχών στα καταστήματα My Market και Metro Cash & Carry, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του διοικητικού τους ρόλου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 160 ώρες και ολοκληρώθηκε σε οκτώ μήνες. Περιελάμβανε δε, 12 θεματικές ενότητες οι οποίες κάλυψαν όλες τις δραστηριότητες μιας σύγχρονης επιχείρησης στο retail, ενώ προσέφερε στα στελέχη της εταιρείας πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ΟΠΑ. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει μαθήματα η τέταρτη σειρά στελεχών της εταιρείας.