Σταθερή ανάπτυξη και ενίσχυση μεριδίων αγοράς

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει το δίκτυο χονδρικής Metro Cash & Carry και το δίκτυο s/m My market, έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ. Κύριοι άξονες των επενδύσεων του 2014 είναι το άνοιγμα έως 10 νέων καταστημάτων, η ανακαίνιση σε μέρος του δικτύου, η συνέχιση δημιουργίας νέων τμημάτων σε υπάρχοντα καταστήματα και η ενίσχυση υποδομών μηχανοργάνωσης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2013 ανήλθε στα 700 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση έναντι της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη προ φόρων στα 19 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.  Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Δ/νων Σύμβουλος της Metro A.E.B.E. δήλωσε: «Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία με σταθερότητα και συνέπεια στις αξίες της ποιότητας, της υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και της ανταγωνιστικότητας των τιμών και επενδύουμε συστηματικά σε καινοτομία και πρωτοποριακές ιδέες».