Η μεγαλύτερη πρόκληση για το marketing σήμερα είναι…

Η μέτρηση του ROI στις data driven καμπάνιες. Αποτελεί το κλειδί για τον σχεδιασμό της σωστής επικοινωνιακής στρατηγικής και απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ενός Οργανισμού, αλλά και αξιοποίηση εργαλείων όπως στατιστικά μοντέλα και οικονομετρικές αναλύσεις, για την ερμηνεία των διαθέσιμων στοιχείων.

Αυτό που χρειάζονται οι διαφημιζόμενοι από τα agencies είναι…

Να είναι ευέλικτα, να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και ζητούμενα της αγοράς και να ερμηνεύουν σωστά και γρήγορα τις εξελίξεις.

Αυτή την εποχή επενδύω σε Μέσα που…

Φέρνουν μετρούμενα αποτελέσματα. Με τον σωστό σχεδιασμό και με παρακολούθηση data & analytics προκύπτουν συμπεράσματα για το πως θα επιτευχθούν τα business results. Σε αυτό το μετρήσιμο περιβάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να εστιάσουμε περισσότερο στο άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή στην πώληση και να ξεχάσουμε την αξία της μάρκας. Χρειάζεται ωριμότητα και μακροχρόνιος σχεδιασμός για να μη χαθεί η ισορροπία.

Το Marketing αύριο θα είναι διαφορετικό, γιατί…

Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν σε γοργούς ρυθμούς. Η καθημερινότητα αλλά και οι συνήθειες των κοινών που στοχεύουμε έχουν αλλάξει ριζικά. Είναι πολύ σημαντικό να χτιστεί μια πειθαρχημένη στρατηγική και επικοινωνία η οποία θα λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες και το νέο προφίλ του καταναλωτή.

Η εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή είναι…

Αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από την εισαγωγή της στον ψηφιακό κόσμο γίνεται εφικτή η εξατομίκευση και η προώθηση στοχευμένου περιεχομένου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να χτιστεί μια πιο προσωπική εμπειρία η οποία μελλοντικά μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μεγαλύτερης πιστότητας με τα brands.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

Να μπορεί να εξελίσσεται με στόχο να βελτιώνεται επαγγελματικά. Σημαντική σε αυτό είναι η συνεργασία με τις διαφορετικές ομάδες του Οργανισμού για την κατανόηση των mechanics των brands. Και συγχρόνως να μπορεί η επικοινωνία τους να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην χρήση των μέσων και στην τεχνολογία.