Στοιχεία της μελέτης Κοινωνικού και Οικονομικού Αντίκτυπου της Steward RedQueen

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας κριθάρι από την ελληνική γη για τα προϊόντα της έχει δημιουργήσει 830 θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα και προστιθέμενη αξία για τους 3.000 έλληνες παραγωγούς και συνεργάτες της, που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, η αλυσίδα επιρροής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στηρίζει φορολογικά έσοδα 507 εκατ. ευρώ, το 90% της αξίας των προϊόντων της παραμένει στην ελληνική οικονομία, ενώ για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην εταιρεία, προστίθενται 7 ευρώ στην ευρύτερη ελληνική οικονομία. Ο Ζωούλλης Μηνά, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία η στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική μας επιλογή, την οποία υπηρετούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια».