Ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα, λαµβάνοντας υπόψιν τα µέτρα της κυβέρνησης για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του Covid-19, προχώρησε σε σειρά µέτρων για τη µέγιστη προστασία του ανθρώπινου δυναµικού του, αλλά και τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου του και της ποιότητας των προϊόντων του.

Σε κεντρικές εγκαταστάσεις, καταστήµατα και αυτόµατους πωλητές.

Ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα, λαµβάνοντας υπόψιν τα µέτρα της κυβέρνησης για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του Covid-19, προχώρησε σε σειρά µέτρων για τη µέγιστη προστασία του ανθρώπινου δυναµικού του, αλλά και τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου του και της ποιότητας των προϊόντων του.

Συγκεκριµένα, έχουν εφαρµοστεί οι εξής δράσεις: Αποτροπή εισόδου πολλών ατόµων ταυτόχρονα στα καταστήµατα ΘΕΣγάλα (1 άτοµο /10τµ) και στους αυτόµατους πωλητές, γάντια και τακτικό πλύσιµο των χεριών όλων των υπαλλήλων µετά την επαφή µε κάθε πελάτη ξεχωριστά, βελτιστοποίηση των µέτρων πρόληψης και διαχείρισης των εµπορευµάτων απ’ όλους τους υπαλλήλους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τήρηση τουλάχιστον 2 µέτρων µεταξύ των πελατών και των ταµείων στα καταστήµατα, αποφυγή χρήσης µετρητών κατά τη συναλλαγή, απολύµανση και καθηµερινή καθαριότητα όλων των εγκαταστάσεων. Η εφαρµογή των δράσεων αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού, καθώς και όλα τα καταστήµατα και αυτόµατους πωλητές σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.