Η ΕΔΑ Αττικής, ανταποκρινόμενη στα σημερινά δεδομένα, προχωρά σε νέα, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Η εταιρεία εγγυάται, παράλληλα, την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας της.

Η ΕΔΑ Αττικής, ανταποκρινόμενη στα σημερινά δεδομένα, προχωρά σε νέα, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  Συγκεκριμένα, το κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών, μηχανικών και συνεργατών αναστέλλει τη λειτουργία του από 17/03/2020, και όλες οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας.

Περαιτέρω, η ΕΔΑ Αττικής έχει δρομολογήσει υποχρεωτική τηλεργασία από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου για όσους εργαζόμενους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των κατασκευών και της συντήρησης των δικτύων, καθώς και την εν γένει διασφάλιση των έργων.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους και τους πελάτες της, η ΕΔΑ Αττικής εγγυάται τη συνέχεια της λειτουργίας της και στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της πολιτείας να περιορίσει τη νόσο, για το καλό όλων των πολιτών».