Κατά συνέπεια δεν υφίσταται θέμα μετακίνησης λογαριασμών από τη CIA προς τη MEC Greece, εφόσον πρόκειται για re-branding της ίδιας εταιρείας. Μετακινήσεις υφίστανται αναφορικά με τους λογαριασμούς της The Media Edge, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.