Παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες, η Lamda Development προχωρά στη μεταφύτευση περισσότερων από 3.000 δέντρων, τα οποία βρίσκονται εντός του εργοταξίου του Ελληνικού.

Η Lamda Development σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες τεχνικών έργων πρασίνου και με συνεργαζόμενα ελληνικά φυτώρια, δημιουργεί προσωρινούς αποκλειστικούς χώρους, στους οποίους θα φιλοξενούνται δέντρα που μεταφέρθηκαν και θα μεταφερθούν εκεί λόγω των εργασιών στο Ελληνικό.

Τα δέντρα θα προστατευθούν έως ότου να επαναφυτευτούν σταδιακά στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στους κοινόχρηστους χώρους. Ήδη, περισσότερα από 2.000 δένδρα έχουν μεταφερθεί σε αποκλειστικούς χώρους φύλαξης μεγάλου ελληνικού φυτωρίου.

Η μεταφύτευση των δέντρων του Ελληνικού έχει ήδη ξεκινήσει από το Experience Park με 80 ελαιόδεντρα και 100 νέα δέντρα που ενισχύουν τo πράσινο φυσικό περιβάλλον του Πάρκου. Το σύνολο των δέντρων φτάνει τα 900, ενώ περίπου 80.000 φυτά προέρχονται από μεσογειακές ποικιλίες.