Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, η δημοπρασία των αδειών ανά κατηγορία εμβέλειας και προγράμματος θα διενεργηθεί από το ΕΣΡ και θα εκδοθούν ξεχωριστές προκηρύξεις για την εμβέλεια, το πρόγραμμα αλλά και ως προς την περιφέρεια για τις περιοχές απονομής. Απαραίτητη προϋπόθεση «για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Μ.Μ.Ε. στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία ορίζεται στα δέκα (10) έτη.

Ρυθμίζονται επίσης κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιρειών, καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή της στην κάθε εταιρεία». Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ θα διακοπεί η αναλογική εκπομπή των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Στο σημερινό τεύχος ετοιμάσαμε αφιέρωμα για την πορεία του ραδιοφώνου στη χώρα μας, τη δυναμική του ως διαφημιστικό μέσο, τη διείσδυσή του στα κοινά, αλλά και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει γι’ αυτό η ψηφιακή μετάβαση.

Το ευρωπαϊκό παράδειγμα φανερώνει ότι με την διείσδυση του ψηφιακού ραδιόφωνου αυξήθηκε και η ακροαματικότητα και ο αριθμός των ακροατών, όπως επισημάνθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία με το δίκτυο WorldDab και το European Broadcasting Union (EBU), τον περασμένο Μάρτιο, με τίτλο «The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+». Όπως ειπώθηκε, στα οφέλη που προκύπτουν συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του φάσματος, η μείωση της ακτινοβολίας, η απουσία παρεμβολών, η υψηλή ποιότητα σήματος. Το ραδιόφωνο λοιπόν ζει και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο.