Ανανέωση στρατηγικής συνεργασίας για Ελλάδα και Κύπρο

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες Planet και Plas, σε συνεργασία με την Mercer διοργάνωσαν στις 5 Απριλίου, εκδήλωση για την παρουσίαση των προϊόντων της Mercer και του τρόπου αξιοποίησής τους. Κεντρικοί ομιλητές από την Mercer ήταν ο Information Product Solutions Leader for EMEA Kim Abildgaard και ο Rewards Practice Leader for Europe, Antonis Christidis.

Η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών επιτρέπει στην Planet τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και στην Plas τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.