Οι 4 δεσμίδες λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων που προτείνει η μελέτη είναι η συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η προώθηση μιας πιο θετικής εικόνας για την επαγγελματική εκπαίδευση, η δημιουργία και συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η επένδυση στη δημιουργία ποιοτικών, entry-level θέσεων. Ένας τρόπος για να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων για νέους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

«Οι νέοι, στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους, χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες και πρόσβαση σε θέσεις, οι οποίες είναι μεν χαμηλές, πλην έχουν προοπτική εξέλιξης. Οι υπάρχουσες υποδομές και αντιλήψεις στην Ελλάδα δεν βοηθούν. Εν μέσω κρίσης και με τον 1 στους 2 νέους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, αυτά πρέπει να αλλάξουν: με κοινή προσπάθεια από κράτος, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα και υποψήφιους εργαζομένους», σημειώνει η Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.