Ο ρυθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Παγκοσμίως, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν το 2021 και σημείωσαν άλμα της τάξης του 55% το 2022, αποτελώντας το 13% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων.

Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, ωστόσο, τα μέρη του οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να συνεργαστούν γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες για τη μαζική υιοθέτηση των EVs, σύμφωνα με νέα μελέτη από την EY και την Eurelectric.

Σύμφωνα με την έρευνα, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης και στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης, κρίσιμες είναι οι εύκολα και ισότιμα προσβάσιμες υποδομές φόρτισης για τη μαζική χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.