Τον κύκλο εργασιών για το α’ τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,2 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023), ήτοι μειωμένος κατά 7,2%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο κερδοφορίας για το α΄ τρίμηνο του 2024, η διοίκηση
αναμένει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2023, λόγω της εξισορρόπησης των τιμών υλών και ενέργειας σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του α’ τρίμηνου του 2023.

Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του 2024, οπότε θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται. H ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου δε -το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει επεκτείνει την παραγωγική δυναμικότητα- έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες.