Όλο και περισσότερο tech savvy γίνονται οι Έλληνες, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της πανελλαδικής έρευνας «Focus on Tech Life». Πιο αναλυτικά, η χρήση internet στον γενικό πληθυ-σμό 13-74 χρόνων έφτασε στο 95%, κάνοντας το internet έναν «καθολικό κόσμο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία ερευνών.

Τα τελευταία τρία χρόνια -μέσα στις συνθήκες Covid-19 / lockdowns- απογειώνεται η χρήση του διαδικτύου με θεαματική άνοδο στις ηλικίες άνω των 55 ετών, με έμφαση στη «silver age» των 65-74.

Δύο στους τρεις Έλληνες ψωνίζουν πλέον online μια πλειάδα προϊόντων και υπηρεσιών, και η αναλογία αυτή στην ηλικία 65-74 φτάνει στο 32%. Αντίστοιχα, καθολική είναι η χρήση του διαδικτύου και στα μικρά παιδιά 7-12 χρόνων, ενώ η χρήση ξεκινά από ακόμα μικρότερη ηλικία, με τα παιδιά 5-6 χρόνων να παρουσιάζουν διείσδυση 74%.