Συμμετείχαν πάνω από 300 Ανώτατα Στελέχη

H μακροχρόνια σύμβαση, που ετέθη σε εφαρμογή στις 10 Σεπτεμβρίου, ορίζει την Icap ως τον αποκλειστικό πάροχο των υπηρεσιών της D&B στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, προσφέροντας μεταξύ άλλων πληροφορίες για επιχειρήσεις από 220 χώρες. Αντίστοιχα, η D&B θα διανέμει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την οποία θα προμηθεύεται αποκλειστικά από την Icap.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος της Icap Group, τόνισε την προστιθέμενη αξία που έχει η συνεργασία για την Icap, αφού ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την αναγνώρισή της στον κλάδο της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και σε παγκόσμια βάση. Αναφερόμενος στο όφελος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σημείωσε ότι τα νέα προϊόντα που σχεδιάζει η Icap έχουν σκοπό την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων των εταιρειών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό μια και η ανάπτυξη αυτή αποτελεί ίσως την πιο ασφαλή διέξοδο για τις ελληνικές εταιρείες.