Ραγδαία αύξηση, της τάξης του 234%, σημείωσαν τα κέρδη του ομίλου P&G κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία προκάλεσε τεράστιες απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς αγοράς. Ο όμιλος παρουσίασε ετήσια έσοδα ύψους 71 δισ. δολαρίων, τα οποία μεταφράζονται σε κέρδη 13 δισ., χάρη στην υψηλή ζήτηση προϊόντων καθαρισμού κατά τη διάρκεια της υγειονομικές κρίσης και στην ενίσχυση της marketing στρατηγικής του.

Ωστόσο, ο David Taylor, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της P&G, προειδοποίησε ότι, παρά την αξιοποίηση του momentum, ο όμιλος «θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και ενδεχομένως μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας από ποτέ». Εκτίμησε δε ότι η εκθετική αυτή ανάπτυξη θα υποχωρήσει, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την παγκόσμια οικονομία και τη συνεχιζόμενη πανδημία, και υπολόγισε το ποσοστό ανάπτυξης σε μόλις 1% έως 3%.
(Πηγή: The Drum)