Η Μέγα, σε αποκλειστική συνεργασία με τα My Μarket και την ΜΚΟ Ενάλεια, προχώρησε στη δημιουργία ενός προγράμματος με τίτλο «Καθαρό Αιγαίο» στο πλαίσιο της δράσης της Εναλεία Mediterranean CleanUp.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο νησί της Αστυπάλαιας, με την υιοθεσία πέντε μικρών αλιευτικών σκαφών για συλλογή πλαστικού από τη θάλασσα και τις ακτές και τη δημιουργία σταθμού συλλογής διχτυών για έξι μήνες. Το αποτέλεσμα που αναμένεται να επιτευχθεί από το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» είναι η συλλογή 4.500 κιλών πλαστικών και άλλων απορριμμάτων μέσα από τη θάλασσα και η πρόληψη πλαστικής ρύπανσης από δίχτυα.

Ο αντίκτυπος της δράσης σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 134.550 ευρώ. Η Σοφία Τσάκα, Υπεύθυνη ΕΚΕ της Μέγα, ανέφερε: «Στη Μέγα παίρνουμε το μέλλον προσωπικά. Εδώ και δεκαετίες, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει από τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες μας και, για αυτό, συμμετέχουμε σε καινοτόμα προγράμματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».