Σε διαδικασία spec βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία Κωτσόβολος, για την ανάθεση του media λογαριασμού της.

Ήδη, οι υποψήφιες εταιρείες έχουν εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.