Τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τον Covid-19 ανακοίνωσε η Προεδρία της Κυβέρνησης, με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε υπ’ αριθμό 4754/27.10.2020, τεύχος Β΄. Τα μηνύματα της εκστρατείας θα μεταδοθούν «από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ ΑΕ και τους τηλεοπτικούς σταθμούς των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά».

Επίσης, αναφέρεται ότι «η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή και τη διενέργεια της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των δύο εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 10η Δεκεμβρίου 2020, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της.