Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της κρίσης - Έφτασε το 4,01%

Η άνοδος έφτασε το 4,01% σε σχέση με το 2012, αφήνοντας μια αίσθηση αισιοδοξίας για ανάλογη συνέχεια και το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, τη μεγαλύτερη άνοδο είχε η τηλεόραση, στην οποία επενδύθηκαν διαφημιστικά κονδύλια ύψους 571.396.484 ευρώ, από 469.415.234 ευρώ το 2012. Το παραπάνω ποσό συνιστά αύξηση κατά 21,73%. Αισθητά μικρότερη ήταν η άνοδος στις εφημερίδες και το ραδιόφωνο, που έφτασε το 1,12% και 1,54% αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα δύο αυτά μέσα, τα τελευταία χρόνια είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες από την τηλεόραση, οπότε ακόμα και αυτή η μικρή αύξηση δαπάνης, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, με μεγάλη πτώση έκλεισε η χρονιά για τα περιοδικά, η οποία έφτασε το 17,08%. Όσον αφορά στον Δεκέμβριο, παρουσίασε αύξηση δαπάνης κατά 16,31% έναντι του Δεκεμβρίου του 2012, με αύξηση σε όλα τα μέσα: 30,76% στην τηλεόραση, 28,89% στο ραδιόφωνο, 3,40% στα περιοδικά και +1,96% στις εφημερίδες.

ΜΕΣΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΟΣ/ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤΑΒ.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 51.470.949 42,84% 67.304.784 48,16% 30,76%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 34.321.709 28,57% 35.490.172 25,40% 3,40%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 27.218.745 22,65% 27.752.101 19,86% 1,96%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 7.139.049 5,94% 9.201.811 6,58% 28,89%
ΣΥΝΟΛΟ 120.150.451 100,00% 139.748.869 100,00% 16,31%
           
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2012 ΠΟΣ/ΤΑ ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤΑΒ.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 469.415.234 41,14% 571.396.484 48,14% 21,73%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 351.746.550 30,83% 291.668.526 24,58% -17,08%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 255.827.097 22,42% 258.682.651 21,80% 1,12%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 64.090.345 5,62% 65.080.297 5,48% 1,54%
ΣΥΝΟΛΟ 1.141.079.226 100,00% 1.186.827.958 100,00% 4,01%

Πηγή: Media Services