Ακριβώς επειδή το οικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό και η έμφαση είναι στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, είναι κρίσιμο να κατανοηθεί σε βάθος και να μετρηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του media investment, είτε αυτό αφορά την αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση της ελαστικότητας της τιμής, είτε τον περιορισμό του ρίσκου στην καινοτομία – και μέσα από αυτό το εγχείρημα να επανεξεταστεί το value creation μέσα από προηγμένο consumer research, case studies αλλά και key recommendations.

Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της keynote ομιλίας του Ben West, Senior Strategy Director της Zenith Media Worldwide, στο Media RoI Forum που θα λάβει χώρα τη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από Media Agencies, Clients & Brands, Publishers & Broadcasters, Ad / Digital Agencies και Solutions Providers, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και της ΕΔΕΕ.