Με δωρεά του Ιδρύματος «Σ. Νιάρχος» σε συνεργασία με τη Google

Σε αυτή την προσπάθεια, η Google θα παράσχει τεχνογνωσία στη σχεδίαση χώρων που προάγουν την δημιουργικότητα και την καινοτομία και θα ενισχύσει την εκπαίδευση των υπάλληλων των Βιβλιοθηκών σε θέματα βέλτιστης εκμετάλλευσης του διαδικτύου και της τεχνολογίας. Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων πλευρών ανέδειξαν τα οφέλη της πρωτοβουλίας και την ανάγκη για εκπαιδευτικές δράσεις τεχνολογικού προσανατολισμού.