Μέχρι τις 11 Μαΐου γίνονται δεκτές από το Pierce -The American College of Greece οι αιτήσεις για εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2012– 13. Η εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου γίνεται κατόπιν εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 Μαΐου. Η εισαγωγή στις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και  Α΄, Β΄Λυκείου γίνεται με εξετάσεις που  θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου.