Εταιρεία υπηρεσιών HR

Η NorthgateArinso εξειδικεύεται στην παροχή λογισμικών συστημάτων HR καθώς και υπηρεσιών outsourcing, η δε γεωγραφική της εξάπλωση σε νέες αγορές οφείλεται στη διαπίστωση της αυξανόμενης παγκοσμίως ανάγκης για υπηρεσίες BPO (Business Process Outsourcing).

Η NorthgateArinso επέλεξε ως αποκλειστικό συνεργάτη την Icap Group αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική της τελευταίας στον τομέα Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης. Η Icap Employment Solutions απασχολεί περισσότερα από 1.100 άτομα που εργάζονται σε εγκαταστάσεις πελατών της με τη μέθοδο του outsourcing τα τελευταία 3 χρόνια.