Ο Bill Gates είχε δηλώσει κάποια στιγμή το εξής: «If I was down to the last dollar of my marketing budget I’d spend it on PR!». Στον Richard Branson αποδίδεται η φράση «Publicity is absolutely critical. A good PR story is infinitely more effective than a front page ad», ενώ «There is only one thing in life worse than being talked about, and that is not being talked about», σύμφωνα με τον Oscar Wilde. Από πλευράς του, ο αμερικανός ιστορικός Daniel J. Boorstin θεωρούσε ότι «some are born great, some achieve greatness, and some hire public relations officers».

To 2020, η αξία της παγκόσμιας αγοράς PR εκτιμάται ότι άγγιξε τα 50,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Beroe, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 6,3%. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ διεθνώς, τα 250 κορυφαία PR agencies αύξησαν την αξία τους από τα 15,5 δισ. δολάρια το 2019 στα 16,5 δισ. το 2020. Σε ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, σύμφωνα με την The Business Research Company, η εν λόγω παγκόσμια αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί από τα 88,13 δισ. δολάρια το 2020, στα 97,13 δισ. το 2021, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,2%. Η συγκεκριμένη έρευνα αποδίδει την ανάπτυξη αυτή στην… ανασύσταση δυνάμεων των εταιρειών PR, στην εσωτερική τους αναδιαμόρφωση και στην ανάκαμψη από την πανδημία, αφήνοντας σταδιακά πίσω τους αυστηρούς περιορισμούς του social distancing, την παύση διεξαγωγής εκδηλώσεων κ.λπ. Η αγορά αναμένεται να φτάσει το 2025 τα 129,35 δισ. δολάρια, με CAGR της τάξης του 7,4%.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό αφιέρωμα του τρέχοντος τεύχους, μεταξύ άλλων, το proactive reputation management εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι καταναλωτές τείνουν να μην πιστεύουν ή να αξιολογούν ως αμελητέες αρνητικές ειδήσεις για εταιρείες που συστηματικά περιβάλλουν τη δράση και την εικόνα τους με θετικά μηνύματα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η σημασία της άμεσης αντίδρασης ενώπιον κάποιας κρίσης, ακόμα και εν τη γενέσει της, αποδεικνύεται εξίσου καίρια.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η δυναμική του κλάδου Δημοσίων Σχέσεων βαίνει αυξανόμενη. Join in.