Περισσότερες από 90 ιδέες κατατέθηκαν στην εσωτερική ψηφιακή δράση καινοτομίας με τίτλο Cosmote Innovation, από ανθρώπους του ομίλου ΟΤΕ, εκ των οποίων οι τέσσερις αναμένεται να υλοποιηθούν από την Cosmote. Πρόκειται για την εξέλιξη του Internal Hackathon του ομίλου που αναζητούσε έξυπνες λύσεις στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο Covid-19. Συνολικά, πάνω από 1.600 εργαζόμενοι κατέθεσαν ή στήριξαν, περισσότερες από 90 ιδέες καινοτομίας για να απλοποιήσουν την καθημερινότητα πελατών και εργαζομένων, να δημιουργήσουν ψηφιακές εμπειρίες στους πελάτες, να βρουν λύση σε κάποιο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα, ή να προτείνουν ιδέες για την ψηφιακή αγορά του μέλλοντος (Market 4.0).

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Πειραματιζόμαστε διαρκώς με νέες τεχνολογίες και αναζητούμε λύσεις με πρακτική εφαρμογή και ουσία, που θα συμβάλλουν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».