Στην εκλογή νέου Προέδρου προχώρησε το ΔΣ της International Public Relations Association (IPRA). H θέση ανατέθηκε στον Philippe Borremans, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο Philippe Borremans είναι ένας ανεξάρτητος σύμβουλος PR, με ειδίκευση στο Emergency Risk & Crisis Communication, και ασχολείται με τα επίκαιρα projects της στρατηγικής επικοινωνίας για την ετοιμότητα σε περίπτωση επιδημίας ή πανδημίας σε συνεργασία με οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το West African Union.

Έχει θητεύσει, μεταξύ άλλων, στο Van Marcke Trading Group, στην IBM και στην Porter Novelli International. Με αφορμή την εκλογή του, ο Philippe Borremans δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων είναι σήμερα πιο βασικό από ποτέ. Οι οργανισμοί μας -ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και μη κερδοσκοπικοί- δέχονται όλοι πιέσεις. Είμαστε το μόνο επάγγελμα με τις ικανότητες να διαχειριστεί περίπλοκες σχέσεις με μία πλειάδα key audiences».