Μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Αθανασόπουλου

Τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής αναλαμβάνει, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο Marcel Cobuz, Head Region Europe του ομίλου LafargeHolcim, ο οποίος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εποπτεύει και την Ελλάδα. Ο διορισμός του νέου Προέδρου ΔΣ έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου, προκατόχου της θέσης, με ημερομηνία ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2020.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον Π. Αθανασόπουλο για την εξαιρετική του συνεισφορά στον μετασχηματισμό της εταιρείας, την αναδόμηση του ομίλου Ηρακλής, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη συμβολή του στην επίτευξη των εταιρικών στόχων και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος», αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Ηρακλής μετρά περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά.