Πρεμιέρα με αναφορά στο Climate Action Summit 2019 του ΟΗΕ

Η DDB Athens ξεκίνησε να εφαρμόζει τη νέα εταιρική ταυτότητα του δικτύου της, που ανασχεδιάσθηκε προκειμένου να αναδείξει το legacy της DDB και των ιδρυτών της, Doyle, Dane και Bernbach. Δύο «D» σχηματίζουν ένα «Β» και μαζί ένα icon, που συμβολίζει με υπέροχα απλό τρόπο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μια δημιουργική επανάσταση.

Η νέα εταιρική ταυτότητα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο οι εταιρίες του δικτύου μπορούν να συνομιλούν με τα κοινά τους και να προβάλλουν τις αξίες τους. Η DDB Athens επέλεξε την 23η Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα του Climate Action Summit 2019 των Ηνωμένων Εθνών, για να ενσωματώσει στο λογότυπο της τα climate stripes, ένα infographic που σχεδίασε ο Ed Hawkins, καθηγητής στο Reading University, προκειμένου να απεικονίσει απλά και κατανοητά τις αλλαγές στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη από το 1850 μέχρι σήμερα.

Τα στελέχη της εταιρείας μοιράζονται με την υπογραφή τους και μέσω των social media με τον τρόπο αυτό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την αγωνία για την κλιματική αλλαγή. H DDB AE ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1958 ως Olympic Advertising. Σήμερα παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης κι ένα μεγάλο εύρος άλλων σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας. Από το 1989 είναι μέλος του διεθνούς δικτύου διαφήμισης DDB Worldwide και σήμερα έχει την ευθύνη ανάπτυξης του δικτύου της DDB σε 22 χώρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις χώρες CIS.