Με νέο λογότυπο και συσκευασίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vivechrom, Ιωακείμ Προβατάς, δήλωσε: «Η ανανέωση της εταιρικής μας ταυτότητας καθορίζει τα νέα standards στην αγορά του οικοδομικού χρώματος. Μέσω αυτής της σημαντικής για εμάς εξέλιξης, η Vivechrom εκσυγχρονίζεται, συνεχίζοντας την επένδυσή της στην ελληνική αγορά. Εστιάζοντας στον καταναλωτή, ευελπιστούμε το νέο λογότυπο και οι νέες μας συσκευασίες να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς των χρωμάτων κορυφαίας ποιότητας και συνέπειας». Με στόχο την αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας, η Vivechrom, μέσω αυτής της ανανέωσης, παρουσιάζει μία νέα φιλοσοφία για το χρώμα.