Σηματοδοτεί τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας

Το logo έχει και πάλι ως σημείο αναφοράς το δέντρο, ωστόσο τα χρώματά του και η όψη του συμβολίζουν το δυναμικό προφίλ της ForestView, η οποία το 2013 επεκτάθηκε σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία και υλοποιεί κάθε χρόνο περισσότερες από 1.200 καμπάνιες σε πάνω από 25 χώρες. Παράλληλα, στο logo δεσπόζει πλέον η φράση «Engineering Performance», η οποία, όπως εξηγεί ο Γιώργος Φραγκάκης, Managing Director της ForestView, έχει διττό νόημα: «αφενός μεν υποδηλώνει τη δημιουργία υψηλής απόδοσης για τους πελάτες μας, αφετέρου δε σηματοδοτεί την αυξημένη σημασία που έχει η αξιοποίηση των data για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο τμήμα της εταιρίας μας αποτελείται από Performance Engineers».