Μια νέα ενοποιημένη δομή στο τμήμα Communications & Advocacy (C&A) σχεδίασε η Novartis διεθνώς, με στόχο την αύξηση της επιδραστικότητας των επιχειρηματικών της προτεραιοτήτων και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Στη Novartis Hellas, η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει ρόλο Country Communications and Patient Engagement Head με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του ομίλου στην Ελλάδα. Η Νατάσα Χατζηπρίμου αναλαμβάνει τον ρόλο του External Engagement Lead και TA/Product Brand Comms Lead (Innovative Medicines), όπου θα είναι υπεύθυνη για την εταιρική εξωτερική επικοινωνία και την επικοινωνία των θεραπευτικών κατηγοριών.

H Φαίη Καλαντζή ανέλαβε Patient Engagement & Patient Advocacy Senior Manager (Innovative Medicines) και θα είναι υπεύθυνη για τις πρωτοβουλίες σχετικά με τους φορείς ασθενών, ενώ η Άννα Μουρίκη Associate Engagement Lead, με τομέα ευθύνης την κουλτούρα/αλληλεπίδραση των εργαζομένων αλλά και για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας. Τα στελέχη θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Ιανουαρίου 2021.