Η καμπάνια αποτελείται από videos με πέντε διαφορετικά θέματα, τα οποία αποτυπώνουν με χιουμοριστικό ύφος την ευκολία με την οποία μπορεί ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει το NN Direct Health. Ακολουθώντας το link μετά τα videos, o χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα www.nndirect.grόπου μπορεί να αποκτήσει το ΝΝ Direct Health με άμεση έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ηλεκτρονικά. Η καμπάνια θα βρίσκεται «στον αέρα» σε μεγάλα online Μέσα. Παράλληλα, τα 5 interactive YouTube videos βρίσκονται στο κανάλι της NN Hellas στο YouTube.