Ωστόσο, ανακόπτονται οι προσδοκίες για ανάκαμψη τιμών
Σε θετικό κλίμα φαίνεται ότι έκλεισε το 2018 για διαφημιζόμενους και agencies, καθώς οι εκτιμήσεις τους στο 4ο τρίμηνο του έτους επιστρέφουν στα επίπεδα αισιοδοξίας του 1ου εξαμήνου της χρονιάς, μετά από ένα δύσκολο τρίτο τρίμηνο το 2018.

Τα παραπάνω, προκύπτουν από το 9ο κύμα της έρευνας Forecomm_s, της κυλιόμενης έρευνας που πραγματοποιεί η ΕΔΕΕ σε συνεργασία με την Abacus Research, καταγράφοντας τις απόψεις των στελεχών από πλευράς διαφημιζόμενων και agencies για την πορεία της αγοράς αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Οι διαφημιζόμενοι εκτιμούν στο 4ο τρίμηνο του 2018 θετικά τόσο την πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησής τους (+43), όσο και την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή τους (+11, επιφυλακτικά θετικά).

Εκτιμούν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται (+40), ωστόσο, οι δειλές προσδοκίες για ανάκαμψη των τιμών που είχαν εκφραστεί στην αρχή του 2018, ανακόπτονται ήδη από το 3ο 3μηνο του έτους.
Σε επίπεδο απασχόλησης, εξακολουθούν να δηλώνουν την ανάγκη τους για νέους εργαζόμενους (+17), ενώ, όσον αφορά στους προϋπολογισμούς τους για ενέργειες marketing, μπαίνουν στο 2019 με επιφυλακτικά θετικές εκτιμήσεις (+13).

Από την πλευρά των εταιρειών επικοινωνίας, τα στελέχη παραμένουν σε θετικό έδαφος τόσο όσον αφορά στην πορεία της επιχείρησής τους, όσο και σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα. Η διπλή αυτή θετική εκτίμηση καταγράφεται για τρίτο συνεχόμενο 6μηνο, αποκτώντας χαρακτηριστικά σταθερότητας. Παράλληλα, η αγορά της επικοινωνίας συνεχίζει να εκτιμά ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξάνεται (+45). Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις τιμές των υπηρεσιών επικοινωνίας παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-13). Όσον αφορά στην απασχόληση, οι εταιρείες επικοινωνίας που αυξάνουν το προσωπικό τους είναι σταθερά αρκετά περισσότερες από αυτές που το μειώνουν (+47).

Αναφορικά με το είδος της επικοινωνιακής επένδυσης, οι on¬line ενέργειες συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των διαφημιζόμενων (+42 και +27 αντίστοιχα). Ενδιαφέρον καταγράφεται και για προωθητικές ενέργειες (+11), ενώ τα off line media κινούνται σε οριακά αρνητικό έδαφος (-5). Μειωμένο το ενδιαφέρον για ενέργειες direct marketing (-5) ενώ περίπου σταθερές (+3, +2) παραμένουν οι άλλες ενέργειες (PR και έρευνα αγοράς).

Οι διαφημιστές από την πλευρά τους εκτιμούν την δυναμικότητα των επιμέρους ενεργειών marketing με παρόμοιο τρόπο με τους διαφημιζόμενους: Έμφαση σε on line media και πλατφόρμες, αποεπένδυση σε offline media και direct marketing. Οι διαφημιστές υποεκτιμούν τις προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τους πελάτες τους, ενώ υπερεκτιμούν το PR.