Με δύο υποψήφιους συνεχίζει ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», προϋπολογισμού 220.400 ευρώ.

Την Choose και την ένωση Butterfly & Σήμα.

Με δύο υποψήφιους συνεχίζει ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», προϋπολογισμού 220.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο spec συνεχίζουν οι οικονομικές προσφορές των «Choose Ανώνυμος Εταιρεία Ολικής Επικοινωνίας» και «Ένωση Εταιρειών Ρόζα Εδιάρογλου Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης & Σήμα ΑΕ Διαφημιστικές Εργασίες». Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των προαναφερθέντων.