Σε τροχιά ανάπτυξης εισέρχεται η Bread Factory, η οποία αλλάζει μετοχική σύνθεση και διοίκηση, ενώ δρομολογεί και επενδύσεις ύψους τριών εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Συγκεκριμένα, μετά την εξαγορά του 70% από την Thunesia Enterprises Limited, η εταιρεία, που λειτουργεί ήδη επτά καταστήματα στην Αττική, προχωρά σε αναμόρφωση του μοντέλου λειτουργία τους με την προσθήκη νέων κωδικών, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και τη δημιουργία δύο νέων καταστημάτων σε Λάρισα και Καλαμάτα.

Το στρατηγικό πλάνο της νέας διοίκησης, υπό τον Αθανάσιο Κολοκυθά, ο οποίος εκπροσωπεί τα νέα μετοχικά συμφέροντα, περιλαμβάνει, επίσης, την περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε κομβικά σημεία στην Αττική και στην επαρχία, αμέσως μετά το άνοιγμα σε Λάρισα και Καλαμάτα. «Η επόμενη ημέρα για την ανάπτυξη των Bread Factory, είναι πραγματικότητα», δήλωσε σχετικά ο Α. Κολοκυθάς.