Υπό την καθοδήγηση της Έθελ Αγγελάτου

Η υλοποίηση του project πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της LinkedIn Trainer, Έθελ Αγγελάτου.